Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Torsten startade Facebook-gruppen där anhöriga får hjälp och stödTorsten startade Facebook-gruppen ”Psykbubblan” för sex år sedan, i samband med att han själv fann sig i en svår anhörigsituation. Inledningsvis var gruppen tänkt att bedriva en vårdpolitisk fråga, men har i dag utvecklats till ett forum där tusentals människor tillsammans kan utbyta tankar, tips och stödja varandra.

I samband med SVT Nyheters satsning #anhörig har många hört av sig, däribland dem Torsten Kindström. Han startade Facebook-gruppen ”Psykbubblan” 2010, och sidan drivs i dag av honom och tre andra, som också har erfarenhet av psykisk ohälsa.

– Anhörigsituationen för många är mycket svår, och det händer att anhöriga tar livet av sig. För en del har gruppen gett kontakter som har betytt mycket, det tror jag. En viss lättnad är det ju, att det har öppnats nya mötesplatser. Läs mer!