Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom - dokumentär om bipolär sjukdom

Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom är en film som visar att det är möjligt att må bra och öka sin livskvalitet trots att bipolär sjukdom kan innebära en ständig känslomässig berg- och-dalbana. Växlingarna kan ske mycket snabbt och utan förvarning.

Sjukdomen är vanlig men många människor får inte rätt diagnos eller får diagnos sent i livet efter många års besvär med stort lidande för de drabbade, deras anhöriga och närstående. Behovet av att sprida adekvat information om bipolär sjukdom är därför stort, inom vården men också ut i samhället. Det finns hjälp att få.

Filmen "Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom" bygger på berättelser från deltagare med olika bipolära tillstånd. Gemensamt för dem alla är att det tog lång tid innan de fick rätt diagnos och behandling trots kontakter med läkare och psykologer.

Isabelle är en ungdom som led av svåra depressioner, försökte ta sitt liv men fick till slut rätt diagnos samt medicin och tillfrisknade.

Andreas gick i många år inom psykiatrin utan att få rätt diagnos. Under tiden fick han pröva på olika sorter antidepressiva läkemedel men hans tillstånd förvärrades. Efter flera hypomana skov och djupa depressioner fick Andras efter 20 år rätt diagnos och stämningsstabiliserande medicin.

Lena arbetar som distriktsläkare på en vårdcentral och har varit frisk sedan 2003. Lena har under många år kämpat med sin sjukdom och fått felaktig behandling. Hon har blivit tvångsinlagd flera gånger och upplevelserna har satt djupa spår i henne.

Raffaella är forskare och växlar snabbt mellan de olika bipolära tillstånden. Raffaella vill berätta öppet om sin sjukdom för att skapa förståelse och avdramatisera stigma. Hon har en handlingsplan för hur omgivningen skall agera när hon får ett skov.

En av Sveriges ledande specialistläkare i psykiatri, Lars Häggström, hjälper till att förklara de bakomliggande orsakerna och vad man kan göra för att hålla sig frisk.