Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Därför tar hjärtat ofta stryk hos bipolära och deprimeradeLåga nivåer av stresshormonet kortisol har ett starkt samband med fetma, höga blodfetter och metabolt syndrom bland personer med återkommande depressioner eller bipolär sjukdom, visar forskning vid Umeå universitet.
– Detta kan ge bättre förståelse för den höga förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med återkommande depressioner eller bipolär sjukdom, säger Martin Maripuu, forskare vid enheten för psykiatri. Läs mer i artikeln.