Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Internet-KBT ger effektiv behandlingInternetförmedlad KBT innebär i korthet elektroniskt förmedlad behandlarstödd KBT i självhjälpsformat. Patienten tar del av skrivna instruktioner och genomför därefter själv behandlingen kombinerat med regelbundna självskattningar och stöd av psykolog via ett webbaserat meddelandesystem. I dag får de flesta vårdsökande kännedom om möjligheten till internetbehandling genom information från internet, via vårdguiden eller efter tips från vårdpersonal eller närstående.
Läs mer här!