Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Har du en anhörig som lider av psykisk ohälsa – här kan du få hjälpAtt leva nära någon med psykisk sjukdom kan påverka livet på många sätt och för vissa kan det betyda att man själv blir deprimerad eller nedstämd. Förutom att vända sig till vården, kan man få hjälp av en rad patient- och närståendeföreningar. Här är några av dem.

Akut hjälp kan du få här:
Nationella hjälplinjen
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. Här erbjuder man ett första stödsamtal men ingen behandling eller upprepad kontakt.020-22 00 60

Självmordslinjen
Telefon: 90101 dygnet runt
Eller chatt via mind.se

Om det inte är akut, finns en rad föreningar du kan vända dig till:
Anhörigas riksförbund
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Frisk och fri
Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående.

Kuling.nu
Kuling.nu är en mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

Livlinan
En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

Riksförbundet Balans
För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående.

Schizofreniförbundet
Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

Svenska OCD-förbundet Ananke
Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

Trygga Barnen
Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

UDDA (Ung depression och deras anhöriga)