Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Funderar du över om du kanske har bipolär sjukdom?
– Jag får regelbundet frågan: Är jag bipolär? Och det tror jag beror på att vi pratar ganska öppet om psykiska sjukdomar idag. Det är inte så skambelagt längre. Då ligger det ju närmare till hands att man börjar fundera mer kring hur man själv är också, och vad det kan bero på, säger Monica Emanell, som är legitimerad psykolog med egen mottagning i Stockholm. Läs mer!