Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning.

"Vi använde det nationella kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom – BipoläR – för att undersöka vilken läkemedelsbehandling som används vid bipolär sjukdom i den kliniska vardagen. Överlag visar sammanställningen att rådande rekommendationer följs. En klar majoritet av individerna förskrivs stämningsstabiliserande läkemedel, antingen i monoterapi eller som del i kombinationsbehandling. Vid bipolär sjukdom typ I, där litium är förstahandsvalet, använder en majoritet detta preparat. Vi har i tidigare studier emellertid rapporterat att användningen av litium vid bipolär sjukdom minskat under senare år". Läs mer!

Mikael Landén, professor, överläkare, sektionen för psykiatri och neurokemi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm