Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Funderar du över om du kanske har bipolär sjukdom?
– Jag får regelbundet frågan: Är jag bipolär? Och det tror jag beror på att vi pratar ganska öppet om psykiska sjukdomar idag. Det är inte så skambelagt längre. Då ligger det ju närmare till hands att man börjar fundera mer kring hur man själv är också, och vad det kan bero på, säger Monica Emanell, som är legitimerad psykolog med egen mottagning i Stockholm. Läs mer!

Torsten startade Facebook-gruppen där anhöriga får hjälp och stödTorsten startade Facebook-gruppen ”Psykbubblan” för sex år sedan, i samband med att han själv fann sig i en svår anhörigsituation. Inledningsvis var gruppen tänkt att bedriva en vårdpolitisk fråga, men har i dag utvecklats till ett forum där tusentals människor tillsammans kan utbyta tankar, tips och stödja varandra.

I samband med SVT Nyheters satsning #anhörig har många hört av sig, däribland dem Torsten Kindström. Han startade Facebook-gruppen ”Psykbubblan” 2010, och sidan drivs i dag av honom och tre andra, som också har erfarenhet av psykisk ohälsa.

– Anhörigsituationen för många är mycket svår, och det händer att anhöriga tar livet av sig. För en del har gruppen gett kontakter som har betytt mycket, det tror jag. En viss lättnad är det ju, att det har öppnats nya mötesplatser. Läs mer!

Har du en anhörig som lider av psykisk ohälsa – här kan du få hjälpAtt leva nära någon med psykisk sjukdom kan påverka livet på många sätt och för vissa kan det betyda att man själv blir deprimerad eller nedstämd. Förutom att vända sig till vården, kan man få hjälp av en rad patient- och närståendeföreningar. Här är några av dem.

Akut hjälp kan du få här:
Nationella hjälplinjen
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. Här erbjuder man ett första stödsamtal men ingen behandling eller upprepad kontakt.020-22 00 60

Självmordslinjen
Telefon: 90101 dygnet runt
Eller chatt via mind.se

Om det inte är akut, finns en rad föreningar du kan vända dig till:
Anhörigas riksförbund
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Frisk och fri
Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående.

Kuling.nu
Kuling.nu är en mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

Livlinan
En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

Riksförbundet Balans
För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående.

Schizofreniförbundet
Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

Svenska OCD-förbundet Ananke
Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

Trygga Barnen
Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

UDDA (Ung depression och deras anhöriga)

Internet-KBT ger effektiv behandlingInternetförmedlad KBT innebär i korthet elektroniskt förmedlad behandlarstödd KBT i självhjälpsformat. Patienten tar del av skrivna instruktioner och genomför därefter själv behandlingen kombinerat med regelbundna självskattningar och stöd av psykolog via ett webbaserat meddelandesystem. I dag får de flesta vårdsökande kännedom om möjligheten till internetbehandling genom information från internet, via vårdguiden eller efter tips från vårdpersonal eller närstående.
Läs mer här!


Efter lång väntan fick Erika svaret – hon är bipolär

Det är julfest med jobbet. Tidigare samma dag har Erika Holmwall varit hos psykologen och fått veta att man ska påbörja en utredning, för att ta reda på om hon är bipolär.
Vore enklaste saken i världen att få plötsligt förhinder till den där festen med kollegorna. Men Erika har bestämt sig. För att gå dit, och för att berätta.
– Jag berättade rakt upp och ner om hur jag mått så länge. Jag ville inte skämmas mer, ingen ska behöva skämmas för psykisk ohälsa. Allt jag möttes av var värme, förståelse och respekt. Läs mer!

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning.

"Vi använde det nationella kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom – BipoläR – för att undersöka vilken läkemedelsbehandling som används vid bipolär sjukdom i den kliniska vardagen. Överlag visar sammanställningen att rådande rekommendationer följs. En klar majoritet av individerna förskrivs stämningsstabiliserande läkemedel, antingen i monoterapi eller som del i kombinationsbehandling. Vid bipolär sjukdom typ I, där litium är förstahandsvalet, använder en majoritet detta preparat. Vi har i tidigare studier emellertid rapporterat att användningen av litium vid bipolär sjukdom minskat under senare år". Läs mer!

Mikael Landén, professor, överläkare, sektionen för psykiatri och neurokemi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm

Depression är en global folksjukdom!
Depression är med stor sannolikhet flera olika sjukdomar med olika grundorsaker. Det kan förklara varför dagens läkemedel inte alltid hjälper. Forskarna försöker nu lägga det komplicerade pusslet med de få bitar de har. Och de börjar skönja en bild.

Men det finns annat än läkemedel som hjälper mot depression. Den allra bästa av dagens behandlingar, enligt forskarna och vetenskapen, är el behandling, eller mer korrekt elektrokonvulsiv behandling, ECT i sin engelska förkortning.

– Det är en helt remarkabel upplevelse att se effekten på en riktigt sjuk patient som nästan inte svarar på tilltal. På några dagar blir patienten frisk, säger Mikael Landén, professor i allmänpsykiatri vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Läs mer!