Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Depression är en global folksjukdom!
Depression är med stor sannolikhet flera olika sjukdomar med olika grundorsaker. Det kan förklara varför dagens läkemedel inte alltid hjälper. Forskarna försöker nu lägga det komplicerade pusslet med de få bitar de har. Och de börjar skönja en bild.

Men det finns annat än läkemedel som hjälper mot depression. Den allra bästa av dagens behandlingar, enligt forskarna och vetenskapen, är el behandling, eller mer korrekt elektrokonvulsiv behandling, ECT i sin engelska förkortning.

– Det är en helt remarkabel upplevelse att se effekten på en riktigt sjuk patient som nästan inte svarar på tilltal. På några dagar blir patienten frisk, säger Mikael Landén, professor i allmänpsykiatri vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Läs mer!