Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

” Drömmen är att kunna ge individanpassad hjälp till dem med bipolär sjukdom”
Mikael Landén är överläkare och professor i psykiatri på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han både forskar och jobbar kliniskt med patienter – och ser lidandet på nära håll.
Därför anser Mikael Landén att det är viktigt att vården får tillgång till bättre behandlingar. Det forskningsprojekt han leder är speciellt på så sätt att forskningen sker just inne i vården, på riktiga patienter. Dessutom över en sjuårsperiod. Han berättar om ett av de första fynden:
– Vi har upptäckt att maniska perioder kan ge fysiska förändringar i hjärnan. Nu ska vi se om detta kan vara förklaringen till att många med bipolär sjukdom får problem med till exempel koncentration och minne. Läs mer här!