Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Forskning kan leda till förbättrad behandling vid depression och bipolär sjukdom

Martin Maripuu

Martin Maripuu ST-läkare på psykiatrin i Östersund arbetar kliniskt och forskar parallellt. Han tycker att det varit bra att kunna kombinera detta, men härom veckan var han så slutligen framme vid den första mållinjen för sin forskning när han disputerade med sin avhandling vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om sambandet mellan regleringen av stresshormonet kortisol och psykisk- och fysisk ohälsa bland patienter med återkommande depressioner eller bipolär sjukdom. Läs hela artikeln här!