Vill du veta mer om bipolär sjukdom?

Det räcker inte med att medicinera sin bipolära sjukdom, man måste veta mer om hur man skall leva med den. Denna blogg ger en omvärldsbild av sjukdomen i smått och stort.

Anhöriga till psykiskt sjuka blir också sjuka


Svensk forskning visar att föräldrar till psykiskt sjuka löper stor risk att själva drabbas av sjukdom.
– Tyvärr fungerar anhöriga som obetalda vårdgivare, vilket ofta leder till ångest, depression och annan ohälsa, säger Ann Mannerheim, en av forskarna bakom studien.

Anhöriga till psykiskt sjuka drabbas ofta av sjukskrivning, skilsmässa och arbetslöshet – eftersom de måste prioritera bort sig själva för att kunna finnas där för sitt sjuka barn. Det framkommer i en svensk forskningsstudie (från 2016) som bygger på djupintervjuer med föräldrar till vuxna personer med schizofreni. Läs mer här!